:::o projektu

Projekt vychází ze současné potřeby zavádění nových evropských zásad pro posuzování a ověřování existujících konstrukcí do stavební praxe v České republice i jiných evropských zemích. Posuzování existujících konstrukcí má značný ekonomický význam vzhledem k tomu, že opravy existujících budov, mostů a jiných inženýrských staveb tvoří více než padesát procent z celosvětového objemu stavebních prací.

Eurokódy používané v mnoha členských zemích CEN jsou primárně zaměřeny na navrhování konstrukcí. Mezinárodní norma ISO 13822 poskytuje pro posuzování existujících konstrukcí pouze obecný rámec, který by měl být pro efektivní užití v praxi dále doplněn operativními pravidly.

Cílem projektu je vytvoření širokého spektra výukových materiálů určených pro potřeby stavebních inženýrů, architektů, pedagogů na technických univerzitách, veřejných činitelů v oblasti stavebnictví a též studentů a vyučujících na středních odborných školách.

Výstupy projektu vycházejí z dokumentů mezinárodní organizace JCSS (Joint Committee on Structural Safety), podkladových materiálů pro tvorbu evropských a mezinárodních norem a z jiných mezinárodních vědeckých projektů. Navazují též na některé výstupy projektu vzdělávacího programu Leonardo da Vinci, řešeného pěti ze sedmi stávajících partnerů v letech 2008-2010.